Nordic Spirit Harmony Dark | HTH

Storkøkken

Hos HTH Storkøkken er vi leveringsdygtige i 100% køreklare køkkener til kantiner, hoteller, restauranter, cafeer og catering. Vi tager os af alt fra første skitse til sidste finish og styrer hele projektet, så både budget og tidsplaner holder

Mange års erfaring

Vi har 30 års erfaring i at planlægge og udføre omfattende køkkenprojekter i store byggerier. Derfor kan du være sikker på en professionel håndtering af både de store linjer og de små detaljer, der er afgørende for, at dit køkken fungerer godt I hverdagen.

Professionel rådgivning og indretning

Vi rådgiver om ergonomisk indretning og optimal placering af funktionerne I køkkenet ud fra dine krav, ønsker, behov og økonomi. Vi har styr på lovkrav og offentlige regler og sørger for at få alle tilladelser og godkendelser på plads. Vores indretningsforslag udarbejdes som målfaste tegninger, der lever op til myndighedernes krav. Vi kan desuden levere 3D-tegninger, hvis du ønsker det.

Kun de bedste leverandører

Vores leverandører er udelukkende firmaer, der kan tilbyde professionelt inventar med fokus på energi, miljø og funktion. Projektlederne er rutinerede og vant til at styre store professionelle projekter med vægt på effektivitet og præcision. De kan med andre ord deres kram. Vi vælger nemlig samarbejdspartnere med omtanke.

Samarbejde er nøglen til en god løsning

En fast projektleder sikrer fremdrift

Allerede ved første kontakt får du koblet en fast projektleder på dit køkkenprojekt. Vedkommende sørger for at inddrage de nødvendige eksperter og håndværkere I forløbet. Sådan undgår vi, at vigtige informationer og tid går tabt undervejs.

Vi overholder budget og tidsplan

Vi holder det budget, vi er blevet enige om. Vi er professionelle nok til at planlægge arbejdet omhyggeligt, så der ikke dukker ubehagelige økonomiske overraskelser op. Vi tager ansvaret for hele entreprisen og dermed også for, at tidsplanen holder. Det ved vi er vigtigt for din forretning!

Læs om processen