GDPR

(A) Denne erklæring

Opsummering - Denne erklæring
Denne erklæring forklarer, hvordan vi behandler personoplysninger. Denne erklæring kan ændres eller opdateres fra tid til anden, så tjek den regelmæssigt for opdateringer.

Denne erklæring udstedes af hver af de dataansvarlige enheder, der er opført i afsnit (Q) nedenfor (samlet benævnt "Nobia", "vi", "os" og "vores") og henvender sig til enkeltpersoner uden for vores organisation, med hvem vi interagerer, herunder kunder, besøgende på vores hjemmesider, brugere af vores apps, andre brugere af vores produkter eller tjenester og besøgende i vores lokaler (samlet benævnt, "dig"). Definerede betegnelser, der anvendes i denne erklæring, er forklaret i afsnit (R) nedenfor.

Denne erklæring kan ændres eller opdateres fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksisser med hensyn til behandling af personoplysninger, eller ændringer i gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at læse denne erklæring omhyggeligt igennem og tjekke denne side regelmæssigt for at se eventuelle ændringer, som vi kan foretage i overensstemmelse med vilkårene i denne erklæring.


(B) Indsamling af personoplysninger

Opsummering - Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler eller indhenter personoplysninger: når disse oplysninger tilvejebringes for os (f.eks. hvis du kontakter os), i løbet af vores forhold til dig (f.eks. hvis du foretager et køb), når du offentliggør personoplysninger (f.eks. hvis du offentliggør et indlæg om os på sociale medier), når du henter, installerer eller bruger enhver af vores apps, når du besøger vores hjemmesider, når du tilmelder dig brug af enhver af vores hjemmesider, apps, produkter eller tjenester, eller når du interagerer med eventuelt tredjepartsindhold eller -annoncering på en hjemmeside eller i en app. Vi kan også modtage personoplysninger om dig fra tredjeparter (f.eks. retshåndhævende myndigheder).

Indsamling af personoplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger om dig fra følgende kilder:

 • Oplysninger tilvejebragt for os: Vi indhenter personoplysninger, når disse oplysninger tilvejebringes for os (f.eks. hvis du kontakter os via e-mail eller telefon, eller på enhver anden måde, eller når du giver os dit visitkort, eller når du indsender en jobansøgning).
 • Forholdsoplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger i løbet af vores normale forretningsforhold til dig (f.eks. vi leverer en tjeneste til dig, eller til din arbejdsgiver).
 • Oplysninger, som du offentliggør: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger, som du åbenlyst vælger at offentliggøre, herunder via sociale medier (f.eks. kan vi indsamle oplysninger fra din(e) sociale medieprofil(er), hvis du skriver et offentlig indlæg om os).
 • App-oplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger, når du henter eller bruger enhver af vores apps.
 • Hjemmesideoplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger, når du besøger enhver af vores hjemmesider eller bruger enhver af dens funktioner eller ressourcer, der er tilgængelige på eller via en hjemmeside.
 • Registreringsoplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger, når du bruger, eller registrerer dig for at bruge, enhver af vores hjemmesider, apps, produkter eller tjenester.
 • Indholds- og annonceringsoplysninger: Hvis du interagerer med eventuelt tredjepartsindhold eller -annoncering på en hjemmeside eller i en app (herunder tredjeparters plugins og cookies) modtager vi personoplysninger fra den relevante tredjepartsudbyder af det pågældende indhold eller den pågældende annoncering.
 • Tredjepartsoplysninger: Vi indsamler eller indhenter personoplysninger fra tredjeparter, som tilvejebringer dem for os (f.eks. kreditoplysningsbureauer, retshåndhævende myndigheder, osv.).


(C) Oprettelse af personoplysninger

Opsummering - Oprettelse af personoplysninger
Vi opretter personoplysninger om dig (f.eks. optegnelser over dine interaktioner med os).

Vi opretter også personoplysninger om dig under visse omstændigheder, såsom optegnelser over dine interaktioner med os, og nærmere oplysninger om din købshistorik.


(D) Kategorier af personoplysninger, som vi behandler

Opsummering - Kategorier af personoplysninger, som vi behandler
Vi behandler: dine personOplysninger (f.eks. dit navn), demografiske oplysninger (f.eks. din alder), dine kontaktoplysninger (f.eks. din adresse), optegnelser over dine samtykker, købsoplysninger, betalingsoplysninger (f.eks. din faktureringsadresse), oplysninger om vores hjemmesider og apps (f.eks. den type enhed, som du bruger), nærmere oplysninger om din arbejdsgiver (hvis relevant), oplysninger om dine interaktioner med vores indhold eller annoncering, og eventuelle synspunkter eller meninger, som du tilvejebringer for os.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Personoplysninger: fornavn(e), foretrukne navn og fotografi.
 • Demografiske oplysninger: køn, nationalitet, hilsen, titel, og sprogpræferencer.
 • Kontaktoplysninger: korrespondanceadresse, leveringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, nærmere oplysninger om personlige assistenter, hvor relevant, nærmere oplysninger om app til onlinemeddelelser, nærmere oplysninger om onlinemeddelelser, og nærmere oplysninger om sociale medier.
 • Samtykkeoptegnelser: optegnelser over eventuelle samtykker, som du har givet, sammen med dato og klokkeslæt, midler til samtykke og eventuelle relaterede oplysninger (f.eks. genstanden for samtykket).
 • Købsoplysninger: optegnelser over køb og priser, modtagers navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, og installationsvejledning.
 • Betalingsoplysninger: optegnelser over fakturaer, betalingsoptegnelser, faktureringsadresse, betalingsmetode, betalingsbeløb, betalingsdato, og optegnelser over checks.
 • Oplysninger vedrørende vores hjemmesider og apps: enhedstype, operativsystem, browsertype, browserindstillinger, IP-adresse, sprogindstillinger, datoer og klokkeslæt for forbindelse til en hjemmeside, statistik over app-brug, app-indstillinger, datoer og klokkeslæt for forbindelse til en app, placeringsoplysninger, og andre tekniske kommunikationsoplysninger (hvoraf nogle kan udgøre personoplysninger), brugernavn, adgangskode, sikkerhedsoplysninger ifm. login, brugsoplysninger, samlede statistiske oplysninger.
 • Arbejdsgiveroplysninger: når du interagerer med os i din egenskab af medarbejder hos en tredjepart, navnet, adressen, telefonnummeret og e-mailadressen for din arbejdsgiver, i det omfang, det er relevant.
 • Indholds- og annonceringsoplysninger: optegnelser over dine interaktioner med vores onlineannoncering og -indhold, optegnelser over annoncering og indhold, der vises på sider eller app-skærme, der vises til dig, og eventuel interaktion, som du måtte have haft med et sådant indhold eller en sådan annoncering (herunder, når musemarkør svæver over, museklik, eventuelle formularer, som du udfylder helt eller delvist) og eventuelle interaktioner med berøringsskærme.
 • Synspunkter og meninger: eventuel feedback, som du giver.


(E) Følsomme personoplysninger

Opsummering - Følsomme personoplysninger
Vi søger ikke at indsamle eller på anden måde behandle følsomme personoplysninger. Hvis vi har brug for at behandle følsomme personoplysninger til et legitimt formål, gør vi det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi søger ikke at indsamle eller på anden måde behandle dine følsomme personoplysninger i løbet af vores normale forretningsgang. Når det bliver nødvendigt at behandle dine følsomme personoplysninger af hvilken som helst årsag, påberåber vi os et af følgende retsgrundlag:

 • Overholdelse af gældende lovgivning: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor behandlingen er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning (f.eks. for at overholde vores forpligtelser mht. mangfoldighedsrapportering),
 • Påvisning og forebyggelse af kriminalitet: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor behandlingen er nødvendig til påvisning eller forebyggelse af kriminalitet (f.eks. forebyggelse af svig),
 • Fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor behandlingen er nødvendig til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder, eller
 • Samtykke: Vi kan behandle dine følsomme personoplysninger, hvor vi i overensstemmelse med gældende lovgivning har indhentet dit forudgående, udtrykkelige samtykke forud for behandling af dine følsomme personoplysninger (dette retsgrundlag anvendes kun i forbindelse med behandling, der er fuldstændig frivillig - det anvendes ikke til behandling, der er nødvendig eller obligatorisk på nogen måde).

Hvis du tilvejebringer følsomme personoplysninger for os, skal du sørge for, at det er lovligt for dig at videregive sådanne oplysninger til os, og du skal sikre, at et gyldigt retsgrundlag finder anvendelse for behandlingen af de pågældende følsomme personoplysninger.


(F) Formål med behandling og retsgrundlag for behandling

Opsummering - Formål med behandling og retsgrundlag for behandling
Vi behandler personoplysninger til følgende formål: levering af vores hjemmesider, apps, produkter og tjenester til dig, drift af vores forretning, kommunikation med dig, administration af vores it-systemer, sundhed og sikkerhed, forvaltning af økonomi, udførsel af spørgeskemaundersøgelser, sikring af sikkerheden af vores lokaler og systemer, udførsel af undersøgelser, hvor nødvendigt, overholdelse af gældende lovgivning, forbedring af vores hjemmesider, apps, produkter og tjenester, forebyggelse af svig, og rekruttering og jobansøgninger.

De formål, hvortil vi behandler personoplysninger, med forbehold af gældende lovgivning, og de retsgrundlag, hvorpå vi udfører en sådan behandling, er som følger:

(G) Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Opsummering - Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
Vi videregiver personoplysninger til: rets- og tilsynsmyndigheder, vores eksterne rådgivere, vores databehandlere, enhver part, som nødvendigt i forbindelse med retssager, enhver part, som nødvendigt for at efterforske, påvise eller forebygge lovovertrædelser, enhver køber af vores forretning, og eventuelle tredjepartsudbydere af annoncering, plugins eller indhold, der bruges på vores hjemmesider eller vores apps.

Vi videregiver personoplysninger til andre enheder inden for Nobia-koncernen, til legitime forretningsmæssige formål og driften af vores hjemmesider, apps, produkter og levering af tjenester til dig, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til:

 • dig, og i givet fald, dine udpegede repræsentanter,
 • rets- og tilsynsmyndigheder, efter anmodning herom, eller med henblik på at indberette eventuel faktisk eller formodet overtrædelse af gældende lovgivning eller forordning,
 • bogholdere, revisorer, advokater og andre eksterne faglige rådgivere for Nobia, underlagt bindende kontraktlige fortrolighedsforpligtelser,
 • tredjepartsdatabehandlere (såsom udbydere af betalingstjenester, fragtselskaber, osv.), beliggende hvor som helst i verden, underlagt kravene angivet nedenfor i dette afsnit (G),
 • enhver relevant part, retshåndhævende myndighed eller domstol, i det omfang det er nødvendigt for fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af juridiske rettigheder,
 • enhver relevant part med henblik på forebyggelse, undersøgelse, påvisning eller retsforfølgning af lovovertrædelser eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner,
 • enhver relevant tredjepartserhverver(e), hvis vi sælger eller overfører alle eller enhver relevant del af vores forretning eller aktiver (herunder i tilfælde af reorganisering, opløsning eller likvidation), og
 • enhver relevant tredjepartsudbyder, når vores hjemmesider og vores apps bruger tredjepartsannoncering, -plugins eller -indhold. Hvis du vælger at interagere med enhver sådan annoncering, plugins eller indhold, kan dine personoplysninger blive delt med den relevante tredjepartsudbyder. Vi anbefaler, at du gennemgår den pågældende tredjeparts databeskyttelsespolitik, inden du interagerer med dens annoncering, plugins eller indhold.

Hvis vi ansætter en tredjepartsdatabehandler til at behandle dine personoplysninger, er databehandleren underlagt bindende kontraktlige forpligtelser til: (i) kun at behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores forudgående skriftlige instruktioner, og (ii) at træffe foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningernes fortrolighed og sikkerhed, sammen med eventuelle yderligere krav i henhold til gældende lovgivning.


(H) International overførsel af personoplysninger

Opsummering - International overførsel af personoplysninger
Vi overfører personoplysninger til modtagere i andre lande. Når vi overfører personoplysninger fra EØS til en ikke-EØS-modtager, der ikke leverer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, gør vi det gennem standardkontraktklausuler med vores partnere.

På grund af den internationale karakter af vores forretning, overfører vi personoplysninger inden for Nobia-koncernen, og til tredjeparter som angivet i afsnit (G) ovenfor, i forbindelse med de formål, der er angivet i denne erklæring. Af denne årsag, overfører vi personoplysninger til andre lande, der kan have forskellige love og krav til overholdelse af databeskyttelse end dem, der gælder i det land, hvor du befinder dig.

Når vi overfører personoplysninger fra EØS til en ikke-EØS-modtager, der ikke leverer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, gør vi det gennem standardkontraktklausuler med vores partnere. Du har ret til at anmode om en kopi af vores Standard Contractual Clauses ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i afsnit (Q) nedenfor.

Bemærk venligst, at når du overfører eventuelle personoplysninger direkte til en Nobia-enhed, der er registreret uden for EØS, er vi ikke ansvarlige for den pågældende overførsel af dine personoplysninger. Ikke desto mindre vil vi behandle dine personoplysninger fra det tidspunkt, hvor vi modtager de pågældende oplysninger, i overensstemmelse med bestemmelserne i denne erklæring.


(I) Datasikkerhed

Opsummering - Datasikkerhed
Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Sørg for, at eventuelle personoplysninger, som du sender til os, sendes sikkert.


Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er beregnet til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse, uautoriseret adgang og andre ulovlige eller uautoriserede former for behandling, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Da internettet er et åbent system, er transmissionen af oplysninger via internettet ikke helt sikker. Selv om vi vil implementere alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger, der sendes til os via internettet. Enhver sådan overførsel er på egen risiko, og du er ansvarlig for at sikre, at eventuelle personoplysninger, som du sender til os, sendes sikkert.


(J) Nøjagtighed af oplysninger

Opsummering - Nøjagtighed af oplysninger
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger holdes nøjagtige og ajourførte og slettes eller berigtiges, hvis vi bliver opmærksomme på unøjagtigheder.

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at:
• dine personoplysninger, som vi behandler, er nøjagtige og, hvis nødvendigt, ajourførte, og
• alle dine personoplysninger, som vi behandler, som er unøjagtige (under hensyntagen til de formål, hvortil de behandles), slettes eller berigtiges uden unødig forsinkelse.

Fra tid til anden kan vi bede dig om at bekræfte nøjagtigheden af dine personoplysninger.


(K) Dataminimering

Opsummering - Dataminimering
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at begrænse mængden af dine personoplysninger, som vi behandler, til hvad der er nødvendigt.

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger, som vi behandler, begrænses til de personoplysninger, der med rimelighed er nødvendige i forbindelse med de formål, der er angivet i denne erklæring.


(L) Dataopbevaring

Opsummering - Dataopbevaring
Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun opbevares så længe de er nødvendige i forbindelse med et lovligt formål.

Vi træffer enhver rimelig foranstaltning for at sikre, at dine personoplysninger kun behandles i den minimumsperiode, der er nødvendig til de formål, der er angivet i denne erklæring. Kriterierne for fastsættelse af tidsperioden, hvorunder vi opbevarer dine personoplysninger, er som følger:

(1) vi opbevarer kun personoplysninger i en form, der muliggør identifikation, så længe:
(a) vi opretholder et løbende forhold til dig (f.eks. hvis du er en bruger af vores tjenester, eller hvis du lovligt er inkluderet i vores mailingliste og ikke har afmeldt), eller
(b) dine personoplysninger er nødvendige i forbindelse med de lovlige formål, der er angivet i denne erklæring, for hvilke vi har et gyldigt retsgrundlag (f.eks. hvis dine personoplysninger er medtaget i en kontrakt mellem os og din arbejdsgiver, og vi har en legitim interesse i at behandle de pågældende oplysninger med henblik på at drive vores forretning og opfylde vores forpligtelser i henhold til den pågældende kontrakt, eller hvis vi har en juridisk forpligtelse til at opbevare dine personoplysninger),

plus:
(2) varigheden af:
(a) enhver gældende forældelsesfrist i henhold til gældende lovgivning (dvs. enhver periode, hvor enhver person kunne anlægge et retskrav mod os i forbindelse med dine personoplysninger, eller i henhold til hvilken dine personoplysninger er relevante), og
(b) en yderligere periode på to (2) måneder efter afslutningen af en sådan gældende forældelsesfrist (således, at hvis en person anlægger et krav i slutningen af forældelsesfristen, har vi stadig en rimelig tidsperiode til at identificere eventuelle personoplysninger, der er relevante for det pågældende krav),

og:
(3) desuden, hvis eventuelle relevante retskrav anlægges, fortsætter vi med at behandle personoplysninger under sådanne yderligere perioder, som er nødvendige i forbindelse med det pågældende krav.

Under perioderne angivet i punkt (2)(a) og (2)(b) ovenfor, vil vi begrænse vores behandling af dine personoplysninger til opbevaring af, og opretholdelse af sikkerheden af, de pågældende oplysninger, undtagen i det omfang, at de pågældende oplysninger skal gennemgås i forbindelse med eventuelt retskrav, eller eventuel forpligtelse i henhold til gældende lovgivning.

Når perioderne angivet i punkt (1), (2) og (3) ovenfor, hver især, i det omfang det er relevant, er afsluttet, vil vi enten:

 • permanent slette eller tilintetgøre de relevante personoplysninger, eller
 • anonymisere de relevante personoplysninger.


(M) Dine juridiske rettigheder

Opsummering - Dine juridiske rettigheder
I henhold til gældende lovgivning kan du have en række rettigheder, herunder: ret til ikke at tilvejebringe dine personoplysninger for os, ret til adgang til dine personoplysninger, ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtigheder, ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, ret til at få dine personoplysninger overført til en anden dataansvarlig, ret til at tilbagetrække samtykke, og ret til at indgive klager til databeskyttelsesmyndigheder. Vi kan i nogle tilfælde kræve bevis på din identitet, før vi kan efterleve disse rettigheder.

I henhold til gældende lovgivning kan du have følgende rettigheder vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger:

 • ret til ikke at tilvejebringe dine personoplysninger for os (bemærk dog venligst, at vi ikke vil være i stand til at levere den fulde funktionalitet af vores hjemmesider, apps, produkter eller tjenester til dig, hvis du ikke tilvejebringer dine personoplysninger for os - f.eks. kan vi muligvis ikke behandle dine anmodninger uden de nødvendige oplysninger),
 • ret til at anmode om adgang til, eller kopier af, dine relevante personoplysninger, sammen med oplysninger vedrørende arten, behandlingen og videregivelsen af de pågældende relevante personoplysninger,
 • ret til at anmode om berigtigelse af eventuelle unøjagtigheder i dine relevante personoplysninger,
 • ret til at anmode om, på baggrund af legitime årsager:
  - sletning af dine relevante personoplysninger, eller
  - begrænsning af behandling af dine relevante personoplysninger,
 • ret til at få visse relevante personoplysninger overført til en anden dataansvarlig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, i det omfang det er relevant,
 • når vi behandler dine relevante personoplysninger på grundlag af dit samtykke, ret til at tilbagetrække det pågældende samtykke (bemærk venligst, at en sådan tilbagetrækning ikke påvirker lovligheden af eventuel behandling udført inden den dato, hvor vi modtager meddelelse om en sådan tilbagetrækning, og forhindrer ikke behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af eventuelle andre tilgængelige retsgrundlag), og
 • ret til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger til en databeskyttelsesmyndighed (især databeskyttelsesmyndigheden i den EU-medlemsstat, hvor du bor, eller hvor du arbejder, eller hvor den påståede krænkelse fandt sted, hver især, hvis relevant).

I henhold til gældende lovgivning, kan du også have følgende yderligere rettigheder vedrørende behandlingen af dine relevante personoplysninger:

 • ret til at gøre indsigelse, af årsager relateret til din særlige situation, mod behandlingen af dine relevante personoplysninger af os eller på vores vegne, og
 • ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine relevante personoplysninger af os eller på vores vegne til direkte markedsføringsformål.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

For at udøve en eller flere af disse rettigheder eller for at stille et spørgsmål om disse rettigheder eller eventuel anden bestemmelse i denne erklæring, eller om vores behandling af dine personoplysninger, bedes du bruge kontaktoplysningerne, der er angivet i afsnit (Q) nedenfor. Bemærk venligst, at:

 • i nogle tilfælde vil det være nødvendigt at fremlægge dokumentation for din identitet, før vi kan efterleve disse rettigheder, og
 • når din anmodning kræver fastlæggelse af yderligere fakta (f.eks. en vurdering af, hvorvidt eventuel behandling ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning), vil vi undersøge din anmodning hurtigst muligt, inden vi beslutter hvilke foranstaltninger, der skal træffes.


(N) Cookies og lignende teknologier

Opsummering - Cookies og lignende teknologier
Vi behandler dine personoplysninger ved at bruge cookies og lignende teknologier. For flere oplysninger, se venligst vores Persondata og cookie-politik.

Når du besøger en hjemmeside eller bruger en app, placerer vi som regel cookies på din enhed, eller læser cookies, der allerede er på din enhed, altid under forbehold af, at vi indhenter dit samtykke, hvor påkrævet, i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi bruger cookies til at registrere oplysninger om din enhed, din browser, og i nogle tilfælde, dine præferencer og browsing-vaner. Vi behandler dine personoplysninger gennem cookies og lignende teknologier i overensstemmelse med vores Persondata og Cookie-politik.


(O) Brugsvilkår

Opsummering - Brugsvilkår
Vores Brugsvilkår regulerer al brug af vores hjemmesider, vores apps og vores tjenester.

Al brug af vores hjemmesider, apps, produkter eller tjenester er underlagt vores Brugsvilkår. Vi anbefaler, at du gennemgår vores brugsvilkår regelmæssigt for at gennemgå eventuelle ændringer, som vi måtte foretage fra tid til anden.


(P) Direkte markedsføring

Opsummering - Direkte markedsføring
Vi behandler personoplysninger med henblik på at kontakte dig med oplysninger vedrørende hjemmesider, apps, produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan afmelde gratis til enhver tid.

Vi behandler personoplysninger med henblik på at kontakte dig via e-mail, telefon, adresserede reklameforsendelser eller andre kommunikationsformer for at give dig oplysninger vedrørende hjemmesider, apps, produkter eller tjenester, der kan være af interesse for dig. Hvis vi leverer hjemmesider, apps, produkter eller tjenester til dig, kan vi sende dig oplysninger vedrørende vores hjemmesider, apps, produkter eller tjenester, kommende kampagner og andre oplysninger, som kan være af interesse for dig, ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du har tilvejebragt for os, altid med forbehold af dit forudgående tilvalgssamtykke, i det omfang påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

Du kan til enhver tid afmelde vores salgsfremmende e-mailliste ved blot at klikke på afmeldingslinket, der følger med i hver salgsfremmende e-mail, som vi sender. Når du har afmeldt, vil vi ikke sende dig yderligere salgsfremmende e-mails, men i nogle tilfælde vil vi fortsætte med at kontakte dig i det omfang det er nødvendigt med henblik på eventuelle hjemmesider, apps, produkter eller tjenester, som du har anmodet om.


(Q) Nærmere oplysninger om dataansvarlige

Opsummering - Nærmere oplysninger om dataansvarlige
Der er flere Nobia-enheder, der fungerer som dataansvarlige med henblik på denne databeskyttelseserklæring.

Med henblik på denne erklæring, er de relevante dataansvarlige:

Lars Bo Andersen, persondata@nobia.dk


(R) Definitioner

 • "App" betyder enhver applikation, der stilles til rådighed af os (herunder, hvis vi stiller sådanne applikationer til rådighed via tredjepartsbutikker eller -markedspladser, eller på enhver anden måde).
 • "Retskreds med tilstrækkelig databeskyttelse" betyder en retskreds, som formelt er blevet udpeget af Europa-Kommissionen som ydende et tilstrækkeligt niveau af beskyttelse for personoplysninger.
 • "Cookie" betyder en lille fil, der placeres på din enhed, når du besøger en hjemmeside (herunder vores hjemmesider). I denne erklæring, omfatter en henvisning til en "cookie" analoge teknologier såsom web-beacons og klare GIF'er.
 • "Dataansvarlig" betyder den enhed, der beslutter, hvordan og hvorfor personoplysninger behandles. I mange retskredse har den dataansvarlige det primære ansvar for at overholde gældende databeskyttelseslovgivning.
 • "Databeskyttelsesmyndighed" betyder en uafhængig offentlig myndighed, der lovmæssigt har til opgave at føre tilsyn med overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning.
 • "EØS" betyder Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
 • "Personoplysninger" betyder oplysninger om enhver enkeltperson, eller hvorfra enhver enkeltperson direkte eller indirekte kan identificeres, især ved reference til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, placeringsoplysninger, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende enkeltperson.
 • "Behandle", "behandler" eller "behandlet" betyder alt, hvad der foretages med personoplysninger, uanset om via automatiserede midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, høring, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.
 • "Databehandler" betyder enhver person eller enhed, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige (bortset fra den dataansvarliges medarbejdere).
 • "Profilering" betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brugen af personoplysninger til at vurdere bestemte personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons ydeevne på arbejdet, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.
 • "Relevante personoplysninger" betyder personoplysninger, for hvilke vi er den dataansvarlige.
 • "Følsomme personoplysninger" betyder personoplysninger om race eller etnicitet, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, fysisk eller psykisk sundhed, sexliv, eventuelle faktiske eller påståede lovovertrædelser eller strafferetlige sanktioner, nationalt identifikationsnummer, eller eventuelle andre oplysninger, der anses for at være følsomme i henhold til gældende lovgivning.
 • "Standardkontraktbestemmelser" betyder standard-overførselsbestemmelser, der er vedtaget af Europa-Kommissionen eller vedtaget af en databeskyttelsesmyndighed og godkendt af Europa Kommissionen.
 • "Hjemmeside" betyder enhver hjemmeside, der drives eller opretholdes af os eller på vores vegne.