Klassisk hvidt køkken i enkel og afdæmpet stil

Love og bekendtgørelser

Vi sikrer altid, at love og regler bliver overholdt i vores projekter. For nemheds skyld har vi samlet de vigtigste love og regler her. Som beboer kan du også læse hvilke muligheder du har for at få nye installationer som for eksempel bad og køkken i din lejebolig.

Kollektiv råderet

Den kollektive råderet giver boligafdelingen mulighed for at vedtage at der kan gennemføres bestemte forbedringer efter den enkelte lejers ønske og eventuelt i ledige boliger og flyttekøkkener. I disse tilfælde er det afdelingen, der finansierer udgiften. Som beboer kan du godt stemme ja til ordningen ”kollektiv råderet” på afdelingsmødet uden selv at få nyt køkken, hvis du ikke ønsker det. Når ordningen er vedtaget, er det frivilligt, om du vil have nyt køkken. Det du stemmer om, er muligheden for at få det. Hvis du stemmer nej til ordningen ”kollektiv råderet” fratager du måske din nabo muligheden.

Link til lov (Almenboligloven)

Hvis den kollektive råderet ikke er vedtaget i boligforeningen, kan man købe et køkken via den individuelle råderet.

Individuel råderet

Den individuelle råderet giver lejer i den almene bolig mulighed for selv at bestemme, hvad der skal ændres. Her sørger lejer selv for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Ønsker du selv at finansiere dit køkkenprojekt, tilbyder HTH både totalløsninger, hvor vi sørger for det hele, eller Gør-det-selv-løsninger.

Få inspiration til dit eget køkkenprojekt

Link til lov (Almenboligloven)

Kollektive forbedringer

Afdelingsmødet kan beslutte, at forbedringerne skal gennemføres i samtlige boliger. I disse tilfølde er det afdelingen, der finansierer udgiften.

Link til lov (Almenboligloven)

Installationsretten

Her har lejeren ret til at lave sædvanlige installationer af hårde hvidevarer. Lejeren finansierer selv udgiften og har ligeledes vedligeholdelsespligten.

Link til lov (Almenlejeloven)