Bæredygtig virksomhedskultur

Bæredygtig virksomhedskultur

Vi gør en forskel gennem vores medarbejdere. Det er afgørende for vores succes, at vores medarbejdere er engagerede og tilfredse med deres job og arbejder for at realisere de samme mål og visioner.

Betingelser for engagement og udvikling
Vores kultur er baseret på vores kerneværdier: at engagere, levere og inspirere. Det indebærer f.eks., at vi respekterer og stoler på hinanden, og at vi stræber efter at træffe bæredygtige valg i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at skabe en kultur, der er kendetegnet ved en høj grad af tillid og åbenhed, hvor vi har lov til at begå fejl og lære af dem. Det er afgørende for vores succes, at vi tager ansvar og holder, hvad vi lover – over for vores kunder, over for vores partnere og over for hinanden.

Digital omstilling med et højt engagement
2020 var et udfordrende år på grund af COVID-19-pandemien, og vores medarbejdere og ledere udviste en høj grad af engagement, læringsparathed og tilpasningsevne. Vores medarbejdere var i stand til at fortsætte deres produktive og engagerede indsats og deltage i initiativer for kompetenceudvikling, fordi vi hurtigt introducerede Microsoft Teams samt en træningspakke for medarbejdere og ledere i effektiv virtuelt arbejde og ledelse.

Trygt og sikkert arbejdsmiljø
Medarbejdernes sikkerhed er vores højeste prioritet, og Nobia har et mål om nul ulykker på arbejdspladsen og ingen arbejdsrelaterede skader. Der træffes forebyggende foranstaltninger for at minimere risikoen for ulykker, personskader og sygefravær. Alle produktionsenheder har lokale ledelsessystemer, der omfatter alle medarbejdere samt detaljerede sundheds- og sikkerhedsprocedurer. Ledelsessystemerne er baseret på OHSAS 18001 eller ISO 45000, hvoraf fem ud af 14 produktionsanlæg er tredjepartscertificerede, og to afventer en fornyelse af deres certificering. I 2020 modtog Nobia region UK den prestigefyldte Sword of Honour-pris. Prisen anerkender ekspertise inden for håndtering af sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen i såvel butikker som bestyrelseslokaler.

Engagement og udvikling
Lederskab er en hjørnesten i vores forretningsstrategi, der har til formål at sikre vores drift og motivere og engagere alle medarbejdere til at arbejde hen imod et ambitiøst sæt af fælles visioner og mål. I mange tilfælde afspejler medarbejdernes engagement involverede og kompetente ledere, og vi ser en klar sammenhæng mellem dem i vores medarbejderundersøgelse. For at give lederne i vores organisation mulighed for at udvikle og styrke deres kompetencer gennemfører vi programmet Excellent Leadership, der giver ledere metoder og værktøjer, de kan anvende i deres daglige arbejde.

Adfærdskodeks
Medarbejderne forventes at opretholde en høj etisk standard og følge principperne i virksomhedens adfærdskodeks i deres arbejde. Nobia har fokus på en balance mellem arbejde og fritid og tilskynder sine medarbejdere til at selv at finde denne balance. Nobia respekterer den enkelte, stræber efter mangfoldighed og ligebehandling og sigter mod at øge andelen af kvinder i ledende stillinger.

49%
sales of Nordic Swan eco-labelled products in Sweden and Norway