Klimainitativer, der holder

KLIMAINITATIVER, DER HOLDER

Hos HTH er alle vores initiativer godkendt af Science-Based Targets initiative (SBTi), der en af de mest anderkendte mærkninger indenfor klimainitiativer. For os er det nemlig vigtigt, at vores indsats er støttet af videnskaben, så vi sikrer, at det har en effekt.

Bæredygtighed
Bæredygtighed Bæredygtighed

HTH skaber allerede konkrete klimaresultater

Vi lancerer løbende klimainitiativer, og de har allerede skabt resultater. Siden 2016 har vi bl.a. reduceret vores CO2-udledning fra elektricitet, varme og transport med mere end 50 %.

En stor del af denne udvikling kan tilskrives omstillingen til vedvarende elektricitet, hvor vi nu anvender 100 % vedvarende elektricitet i vores produktion og i vores butikker. Derudover kommer hele 74 % af vores samlede varmeforbrug i produktion og i butikker fra vedvarende energikilder.

Vi arbejder efter konkrete klimamål, der er baseret på videnskab

Vi har et mål om at reducere CO2-udledningen fra vores drift med 72 % inden 2026, med 2016 som basisår. Dette mål flugter med ambitionerne i Parisaftalen og er blevet godkendt af SBTi. Målet omfatter vores CO2-udledning fra elektricitet, egen og indkøbt varme samt vores transport. For at sikre, at vi lever op til vores klimamål, måler og overvåger vi energieffektiviteten og CO2-intensiteten kvartalsvist i vores ledelsessystem.

50%

Reduktion i Co2 udledning siden 2016

100%

Vedvarende elektricitet i produktionen

74%

Af varmeforbruget fra vedvarende energikilder

Vi stiller høje krav til vores underleverandører

Træet i vores køkkenskabe efterlader et relativt lille klimaaftryk, selv om vi håndterer det i store mængder. Det er vores hvidevarer, som efterlader det største klimaaftryk, både i forbindelse med deres produktion og brugen af dem i køkkenet. Derfor har vi opstillet to strategiske mål vedrørende hvidevarer, der skal mindske klimapåvirkningen i værdikæden hos vores leverandører og kunder. Disse mål omfatter CO2-udledning fra fremstilling og brug af hvidevarer og forudsætter, at producenterne selv fastsætter klimamål i overensstemmelse med retningslinjerne fra STBi.

Vores indsatsområder

HTH arbejder med bæredygtighed inden for fem indsatsområder, der hver for sig rummer en række af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Skov

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Miljøbevidste og cirkulære materialer

Bæredygtighed

Bæredygtig virksomhedskultur

Bæredygtighed

Produkter og løsninger til en bæredygtig livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarligt indkøb

Bæredygtighed

FSC® og indeklimamærkning

Hos HTH er vi dedikerede til Køkkenkærlighed,
der holder

Se mere om HTH