Bæredygtig virksomhedskultur

Bæredygtig virksomhedskultur

Vores medarbejdere er den vigtigste del af vores virksomhed. Det er afgørende, at de er engagerede og glade for deres job, så vi sammen kan realisere vores mål og visioner.


Vores kultur er baseret på engagement og udvikling

Vores kultur er baseret på kerneværdierne: at engagere, levere og inspirere. Det indebærer, at vi respekterer og stoler på hinanden, og at vi stræber efter at træffe bæredygtige valg i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at skabe en kultur, der er kendetegnet ved en høj grad af tillid og åbenhed, hvor vi har lov til at begå fejl og lære af dem. Det er afgørende for vores succes, at vi tager ansvar og holder, hvad vi lover – over for vores kunder, over for vores partnere og over for hinanden.


Alle fortjener et trygt og sikkert arbejdsmiljø

Vores medarbejderes sikkerhed er vores højeste prioritet. Derfor har vi et mål om nul ulykker og skader, og vi indfører hele tiden nye forebyggende foranstaltninger for at minimere risikoen. Hver produktionsenheder har lokale ledelsessystemer, der omfatter alle medarbejdere samt detaljerede sundheds- og sikkerhedsprocedurer. Alle vores ledelsessystemer indenfor arbejdsmiljø lever op til ISO 45001, der er den internationale standard.

Vi investerer i kompetent ledelse

God ledelse motiverer og engagerer vores medarbejdere til at arbejde hen imod et ambitiøst sæt af fælles visioner og mål. Derfor giver vi vores ledere mulighed for at udvikle sig gennem programmet Excellent Leadership. Det sikrer, at får de bedste metoder og værktøjer til at anvende i deres daglige ledelsesarbejde.


Adfærdskodeks for medarbejdere

Vi forventer at vores medarbejdere opretholder en høj etisk standard og følger principperne i HTH’s adfærdskodeks. Derudover har vi fokus på balance mellem arbejde og fritid og respekterer den enkelte, stræber efter mangfoldighed og ligebehandling og sigter mod at øge andelen af kvinder i ledende stillinger.


Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet

Hos HTH har vi fastsatte politikker for arbejdsmiljø, miljø og kvalitet. Vi arbejder systematisk med at sikre kvaliteten i vores processer, produkter og ydelser, samt løbende forbedre og dokumentere dette arbejde.

Du kan læse hele HTH’s virksomhedspolitik her

Vores indsatsområder

HTH arbejder med bæredygtighed inden for fem indsatsområder, der hver for sig rummer en række af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Skov

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Klimainitativer, der holder

Bæredygtighed

Miljøbevidste og cirkulære materialer

Bæredygtighed

Produkter og løsninger til en bæredygtig livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarligt indkøb

Bæredygtighed

FSC® og indeklimamærkning

Hos HTH er vi dedikerede til Køkkenkærlighed,
der holder

Se mere om HTH