FSC og indeklima mærket

FSC® mærkning

Bordplader med indbygget omtanke
Vi bestræber os på at tage hensyn til miljø og mennesker i alt, hvad vi foretager os. Derfor har vi også sikret, at vores massive bordplader er FSC®-mærkede som garanti for, at de udelukkende kommer fra ansvarligt skovbrug og andre kontrollerede kilder.

Kontrol med afstamning
Når træet stammer fra kontrollerede kilder, betyder det, at risikoen for ulovlig fældning, brud på indfødte folks rettigheder, konvertering af naturlig skov til plantager og brug af genetisk modificerede organismer er minimal. Lige som sandsynligheden for, at træet er hentet i skove med stor bevaringværdi globalt eller regionalt, er meget lille.

FSC® for fremtiden
FSC® (Forest Stewardship Council®) er en international mærkningsordning for ansvarligt produceret træ. Det vil blandt andet sige, at der i en FSC®-skov tages hensyn til truede dyr, planter og de mennesker, der bruger skoven. Lokale skovarbejdere bliver uddannet, får sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn, de kan leve af. Nu og i fremtiden.

Garanti med bred opbakning
FSC® er en global non-profit mærkningsordning med opbakning fra grønne organisationer som WWF, Greenpeace og Nepenthes. Desuden støtter sociale organisationer og virksomheder verden over FSCs arbejde.

FSC® C068191

 

Indeklimamærket

Et godt indeklima er vigtigt, hvis din bolig skal være et behageligt sted at opholde sig.
Halter det, øges risikoen for hovedpine, irriterede øjne og allergi hos både børn og voksne – og særligt hos dem, der er sarte i forvejen. Hos HTH mener vi ikke, at man skal finde sig i et dårligt indeklima. Derfor er et stort udvalg af HTH’s køkkener i dag Indeklimamærket.

Hvad er indeklimamærket?
Indeklimamærket er en garanti for, at alle de materialer, som vi anvender i vores køkkener, er testet for afgasning og lugtafgivelse samt vurderet ud fra hensyn til irritationseffekter. Testen er foretaget af uvildige eksperter i et eksternt laboratorium.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig ordning for byggevarer, inventar og møbler, der administreres af Teknologisk Institut. Indeklimamærket kan kendes på et lille grønt hus med hvidtjørnens blad indeni.

Indeklimamærket er modsat Svanemærket ikke et miljømærke, men et mærke som stiller krav til materialer i deres brugsfase, og som fokuserer på, hvilke stoffer der bliver frigivet inden døre. Man kan således regne med, at produkter, der bærer Indeklimamærket, er til at være i stue med.

De rette byggematerialer
Hos HTH har vi bevidst valgt produkter, der sikrer optimal holdbarhed og mindst belastning i forhold til omgivelserne. Det ses bl.a. på vores udvælgelse af træ, træplader, lim og lakker. Ved at vælge de rette materialer gør vi os fortjent til at bære Indeklimamærket.

Vores indsats stopper dog ikke her. Vi tilstræber løbende at minimere og reducere HTH’s eksterne miljøpåvirkninger. Bl.a. ved optimere udnyttelsen af materialer, fokusere på energiforbrug, fremme vores medarbejderes miljøbevidsthed og udelukkende bruge træ til vores køkken-, bad- og garderobeskabe fra skovbrug, hvor der bliver genplantet.

Sådan gør du selv noget for indeklimaet
Du kan selv gøre mange enkle ting for at sikre et godt indeklima i din bolig. Eksempelvis kan du:

- Lufte ud regelmæssigt. Gerne fem til ti minutter tre gange om dagen med gennemtræk.
- Udstyre køkken og bad med ventilation, der har mekanisk udsugning.
- Sørge for at reparere eventuelle fugt- og vandskader.
- Vælge byggematerialer, der ikke afgiver skadelige stoffer og ubehagelige lugte.