Cirkulære materialer og flows

Cirkulære materialer og flows

Cirkulære løsninger og bevarelse af naturressourcer gavner både miljøet og klimaet. Derfor gennemgår vi løbende, hvordan vi kan optimere vores brug af materialer og andre ressourcer, så vi får fuldt udbytte af dem.

Langtidsholdbare køkkener
Vi ønsker, at vores køkkener skal være langtidsholdbare. Derfor fremstiller vi kun køkkener af høj kvalitet og med lange garantiperioder. Samtidig er det vores erfaring, at kundernes smag ændrer sig over tid, og vi vil derfor gerne give dem mulighed for at opgradere og forny deres køkkener, uden at de behøver at udskifte hele køkkenet. Derudover bestræber vi os på at sikre, at de produkter, vi fremstiller i vores anlæg, kan genbruges og genanvendes i nye produkter og materialer.

Træ fra bæredygtigt skovbrug
Vores produkter består hovedsageligt af træ. Træ er bæredygtigt, genanvendeligt og holdbart. For at være bæredygtigt skal det komme fra ansvarligt skovbrug. Al vores træ kommer fra bæredygtige kilder, heraf er 97 % af kilderne certificerede. Gennem vores nye bæredygtighedsstrategi planlægger vi at øge denne andel yderligere.

Genbrugsmateriale
Det meste af det træ, vi modtager, er træelementer, der i gennemsnit består af ca. 30 % genbrugstræ i form af biprodukter og genbrugsmateriale. På denne måde genbruger vi affaldstræ fra savværker og skovbrug samt fra nedslidte møbler og træprodukter i produktionen af nyt materiale. Vi forsøger hele tiden at finde nye måder at øge andelen af genbrugsmateriale i vores træprodukter på, samtidig med at vi arbejder på at øge mængden af genbrugsmaterialer i andre inputprodukter, såsom metal og plast. Derudover arbejder vi også på at mindske affaldsmængden fra vores produktion og gøre vores flows mere cirkulære. I løbet af det sidste år er 63 % af vores affaldstræ og 73 % af andet affald gået til nye produkter.

Mindre emballage
Som en del af vores centrale sourcingprojekt arbejder vi på at mindske miljøpåvirkningen fra emballagematerialer, hovedsageligt fossile plastmaterialer. På vores produktionsanlæg i Nastola i Finland og Tidaholm i Sverige er vi f.eks. gået over til tyndere plastfolie og strækfilm, hvilket reducerer det samlede forbrug af plast i disse anlæg med op til 40 %.

Maling og opløsningsmidler
Opløsningsmidler anvendes hovedsageligt til overfladebehandling og til rengøring af lakerede overflader. En del af arbejdet med at reducere brugen af opløsningsmidler er at øge andelen af vandbaseret og UV-hærdet maling og minimere antallet af ændringer i produktionsudstyret, da det både mindsker antallet af rengøringstrin og samtidig øger produktiviteten. I løbet af det sidste år har vi investeret i nyt, svanemærket udstyr til overfladebehandling af mørkere farver. Dette nye udstyr gør det nu muligt for os at imødekomme kundernes stigende efterspørgsel efter mørkere farver, og samtidig opfylder vores køkkener også de strenge miljø- og kvalitetskrav. Alle vores produktionsanlæg arbejder systematisk på at mindske deres miljøpåvirkning. I alt er 13 ud af 14 anlæg certificeret i henhold til ISO 14001-standarden for miljøstyring, og det sidste anlæg er i gang med certificeringsprocessen.