Ansvarligt indkøb

Ansvarligt indkøb

Gode relationer til vores leverandører er afgørende for, at de lever op til vores krav indenfor ansvarlig produktion og bæredygtighed. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe et åbent og effektivt samarbejde med vores leverandører.

Vi arbejder struktureret med vores leverandører

Vi indkøber centralt for at kunne arbejde struktureret med fastsættelse af krav, overvågning og udvikling af vores leverandørers arbejde. Alle vores materialer og komponenter er nøje specificerede, og leverandører vurderes, inspiceres og evalueres i overensstemmelse med deres retningslinjer. Derudover er 99 % af vores leverandører af direkte materiale placeret i Europa, mens resten er placeret i Asien. Globale leverandørkæder kan indebære risici, som vi aktivt arbejder for at forhindre. Det betyder, at vi indberetter vores arbejde og resultater årligt i overensstemmelse med konventioner, loven og andre forpligtende aftaler.

Leverandører skal leve op til vores adfærdskodeks

For at sikre ansvarlige indkøb har vi indført et adfærdskodeks for leverandører. Det regulerer og definerer HTH’s krav til leverandører vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, forretningsetik og miljøhensyn. Baseret på faktorer som produktionsland, produktionsproces, produkttype og materialer vurderer vi risikoen for overtrædelser, og hvor ofte vi skal lave kontrolbesøg. Kodekset understøttes af løbende risikoanalyse, redegørelse og evaluering samt en anonym kanal til rapportering af overtrædelser

Vores initiativer dækker hele leverandørkæden

Vores initiativer for ansvarlige indkøb gør, at vi kan analysere og forebygge risici i vores leverandørkæde. For at mindske bæredygtighedsrisici i forsyningskæden, beder vi også vores leverandører om at kommunikere med deres relevante underleverandører. Det sikrer, at vores initiativer dækker hele leverandørkæden, og sidste ende at vores produkter lever op til alle vores krav.

Vores indsatsområder

HTH arbejder med bæredygtighed inden for fem indsatsområder, der hver for sig rummer en række af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Skov

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Klimainitativer, der holder

Bæredygtighed

Miljøbevidste og cirkulære materialer

Bæredygtighed

Bæredygtig virksomhedskultur

Bæredygtighed

Produkter og løsninger til en bæredygtig livsstil

Bæredygtighed

FSC® og indeklimamærkning

Hos HTH er vi dedikerede til Køkkenkærlighed,
der holder

Se mere om HTH