Ansvarlig sourcing

Ansvarlig sourcing

En bæredygtig forsyningskæde og gode relationer til vores leverandører er afgørende for vores evne til at tilbyde attraktive produkter til vores kunder. Derfor arbejder vi hele tiden på at skabe et åbent og effektivt samarbejde med ansvarlige leverandører.

Centraliseret indkøb
Centraliseret indkøb giver Nobia mulighed for at anvende en struktureret arbejdsmetode med hensyn til fastsættelse af krav og overvågning og udvikling af leverandørernes arbejde. De indkøbte materialer og komponenter er nøje specificerede, og leverandører vurderes, inspiceres og evalueres i overensstemmelse med virksomhedens retningslinjer for miljø, arbejdsforhold, menneskerettigheder samt forretningsetik og kvalitet.

99 % af vores leverandører af direkte materiale er placeret i Europa, mens resten er placeret i Asien. Globale leverandørkæder kan indebære arbejdsrelaterede risici såsom tvangsarbejde. Nobia arbejder aktivt for at forhindre alle former for moderne slaveri, og vi indberetter vores arbejde og resultater årligt i overensstemmelse med den såkaldte Modern Slavery Statement.

Program for ansvarlig sourcing
Vores program for ansvarlig sourcing dækker risikoanalyse, redegørelse og evaluering og indeholder en anonym kanal til rapportering af overtrædelser af vores adfærdskodeks for leverandører. Vores adfærdskodeks for leverandører regulerer og definerer Nobias krav til leverandører vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, forretningsetik og miljøhensyn. Programmet dækker ca. 300 leverandører, svarende til 99 % af de samlede omkostninger til direkte materialer. Baseret på faktorer som produktionsland, produktionsproces, produkttype og materialer afvejes risikoen mod beredskab, og vi vurderer risikoen for lovovertrædelser samt overtrædelser af Nobias adfærdskodeks for leverandører. Risikovurderingen danner grundlag for beslutninger om audits hos leverandøren.

Fysiske leverandøraudits har til formål at identificere, administrere og forbedre eventuelle afvigelser og identificere områder, hvor der kan ske forbedringer. Under disse audits kan vi fremhæve positive eksempler og områder, der kræver forbedring. I løbet af det sidste år har vi ikke gennemført nogen fysiske audits på grund af COVID-19-pandemi. Alle udestående audits er blevet rykket til 2021, og vi planlægger at gennemføre dem i løbet af sommeren. Ved årets udgang blev 92 % af alle programmets leverandører godkendt, mens resten afventede en ny eller opdateret revision.

Udøvelse af indflydelse længere oppe i leverandørkæden
Vores ansvarlige sourcingprogram er en forudsætning for, at vi kan analysere og forebygge risici i vores leverandørkæde på en måde, der sikrer kvaliteten. For at mindske bæredygtighedsrisici i forsyningskæden i overensstemmelse med målet i vores nye bæredygtighedsstrategi beder vi også vores leverandører om at kommunikere med deres relevante underleverandører.