Bæredygtighed

Bæredygtighed

Som en af de største køkkenleverandører i Nordeuropa har HTH en enestående mulighed for at levere et markant bidrag til den grønne omstilling. Det er en stor motivation, og derfor har vi hos HTH en stærk vilje til at arbejde med at skabe de nødvendige forandringer, der skal til for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Vores indsatsområder

HTH arbejder med bæredygtighed inden for fem indsatsområder, der hver for sig rummer en række af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Bæredygtighed

Klimainitativer, der holder

Bæredygtighed

Miljøbevidste og cirkulære materialer

Bæredygtighed

Bæredygtig virksomhedskultur

Bæredygtighed

Vi understøtter en bæredygtig livsstil

Saša Antic | Nordic Spirit & Base | HTH

Ansvarligt indkøb

Bæredygtighed

FSC® og indeklimamærkning

Reduceringsmål i tråd med Paris-aftalens ambitioner

Ingen virksomhed kan blive bæredygtig fra den ene dag til den anden. Men man kan sætte sig nogle klare og ambitiøse mål og sørge for, at de ikke bare er grebet ud af luften. Det har HTH gjort ved sammen med sine ejere at tilslutte sig Science Based Targets initiativet. Det er en FN stiftet ordning, der giver virksomheder mulighed for ad frivillighedens vej at forpligte sig til at dokumentere, at deres arbejde med at reducere drivhusgasser er i tråd med målet fra Paris-aftalen mod at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grad.

Vi arbejder ikke alene om en bæredygtig fremtid...

Men gør det i samarbejde med vores ejere Nobia, der som en af Europas største køkkenkoncerner råder over værdifuld ekspertise og ressourcer til at fremskynde den grønne omstilling.

Hos HTH er vi dedikerede til Køkkenkærlighed,
der holder

Se mere om HTH