Gør drømme til virkelighed

Hos HTH har vi mange års erfaring med at gøre køkkendrømme til virkelighed i almene boligselskaber. Vi kender regler og lovgivning ned til mindste detalje. Og vi sørger for, at I kommer sikkert igennem hele processen fra opmåling til overlevering.

 

Når køkken eller badeværelse skal udskiftes i lejeboliger, sker det ofte ved brug af den individuelle eller kollektive råderet. Den individuelle råderet giver dig mulighed for at renovere dit lejemål gennem et individuelt byggeprojekt.

 

Gør jeres forening brug af den kollektive råderet, kan I lave samlede fornyelser af eksempelvis køkken eller bad. Projekterne kan finansieres med realkreditlån, hvilket gør det muligt at skabe stor forandring for små stigninger i den månedlige husleje.

 

 

Vi er med hele vejen

 

Her er et eksempel på processen i et byggeprojekt.

 

• Indledende informationsaften hos HTH

• HTH udarbejder vejledende tegninger og regler samt overslagspris til færdigt projekt

• Administrationen udregner en gennemsnitlig huslejestigning og der afholdes afstemning.

• Kommunen skal godkende projektet.

• HTH kommer ud og måler op, laver tegninger og tilbud til den enkelte.

• Adm. udregner den endelige huslejestigning for det enkelte projekt hos hver lejer.

• Køkkenprojektet sættes i gang og HTH leverer.

 

Læs mere om processen

Historien

Love og regler

 

Vi har samlet de vigtigste love og regler.


Læs mere om love og reglerCase: Boligforening og HTH


Doris fra København fortæller om sine oplevelser med HTH som leverandør af køkken til hendes boligforening.


Læs hele interviewet med Doris